Home Forums Estonian Forum Koostöö õpetajatega

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #5394
  GiuliaGiulia
  Keymaster

  Foorumi reeglid: Õnnelik kool

  Tere tulemast meie Happy School kogukonda. Selleks, et tagada positiivne ja konstruktiivne keskkond kõigile liikmetele, oleme kehtestanud järgmised foorumi reeglid:

  Lugupidav käitumine: kohtle kõiki liikmeid viisakalt ja lugupidavalt. Erimeelsused on paratamatud, kuid neid tuleb väljendada viisakalt. Isiklikke rünnakuid, solvanguid, ahistamist või mis tahes lugupidamatut käitumist ei sallita.

  Asjakohasus: Arutelud peavad olema seotud lastepsühholoogia ja koolirahulolu edendamise teemaga. Teemavälised postitused võidakse eemaldada, et hoida kogukonna tähelepanu.

  Professionaalsus: See foorum on mõeldud õpetajatele ja psühholoogia- ja haridusvaldkonna spetsialistidele. Palun säilitage suhtlemisel ja aruteludes osalemisel professionaalne käitumine.

  Tõenduspõhised arutelud: Kuigi isiklikud kogemused võivad olla väärtuslikud, palume aruteludes eelistada tõenduspõhist teavet ja uurimistulemusi. Vältida tuleks põhjendamatuid väiteid või pseudoteadust.

  Konfidentsiaalsus: austage teiste privaatsust. Ärge jagage ilma nõusolekuta isiklikku teavet enda või teiste kohta. Lisaks hoiduge konfidentsiaalse või tundliku teabe arutamisest, mis on saadud professionaalses keskkonnas.

  Plagiaat ja autoriõigus: ärge avaldage autoriõigusega kaitstud materjali ilma nõuetekohase viiteta või loata. Teistest allikatest pärineva sisu jagamisel andke nõuetekohane viide ja järgige õiglase kasutamise juhiseid.
  Konstruktiivne tagasiside: aruteludes osaledes või nõuandeid andes pakkuge konstruktiivset tagasisidet ja teadmisi. Kriitika peaks olema konstruktiivne, kasulik ja suunatud kasvu ja täiustumise edendamisele.

  Vältige enesereklaami, reklaami ja foorumi rämpspämmist ebaolulise sisuga. Reklaamipostitused peaksid olema kogukonnaga seotud ja postitatud selleks ettenähtud aladele, kui moderaatorid seda lubavad.

  Vastutustundlik jagamine: Enne ressursside, artiklite või linkide jagamist veenduge, et need on usaldusväärsed ja kogukonna huvides. Väärinfot või ebausaldusväärseid allikaid tuleks vältida.

  Seaduse järgimine: Kõik liikmed peavad järgima kehtivaid seadusi ja eeskirju, sealhulgas intellektuaalomandi, eraelu puutumatuse ja võrgukäitumisega seotud seadusi ja eeskirju.

  Rikkumistest teatamine: Kui puutute kokku nende foorumi reeglite rikkumisega, teatage sellest kohe moderaatoritele. Ärge osalege avalikes vaidlustes ega üritage teisi liikmeid modereerida.

  Moderaatori kaalutlusõigus: Moderaatorid jätavad endale õiguse kohaldada neid reegleid oma äranägemise järgi. Foorumi terviklikkuse ja kvaliteedi säilitamiseks võib võtta meetmeid, nagu näiteks postituste muutmine, teisaldamine või kustutamine.

  Selles kogukonnas osaledes nõustute järgima neid foorumi reegleid. Vastuolu võib kaasa tuua hoiatuse, foorumi peatamise või püsiva keelamise. Töötame koos, et luua toetav ja rikastav keskkond, kus arutada lastepsühholoogia üle ja edendada koolirahulolu. Täname teid koostöö eest!

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.