Kontrollime seda. Kui tugev on teie kooli ühendus, kuidas näeb välja teie kooli tervise pilt.

Ringi põhiosa koolis on lapsed. Nende olemasolu tõttu on meil koolid. Nende ümber on suurem ring, mis neid hoiab – õpetajad, kooli juhtkond ja muu personal. Ja viimane, koolitaolise organisatsiooni vaatenurgast – meil on vanemad. Võiksime jätkata ja rohkem. Kuid alguses on kooli kolm peamist teineteist hoidvat ringi: lapsed, õpetajad ja koolipersonal, lapsevanemad. Lõime selle projekti sellest vaatenurgast: et kõik on omavahel seotud ja sidemete kvaliteet näitab, kui tugev ja terve on koolikogukond. Sel põhjusel pakume Teile võimalust kontrollida, kuidas Teie kooli lapsed, õpetajad ja muu personal, lapsevanemad näevad kooli tugevaid ja nõrku külgi. Ja et saada ülevaade, kuidas nähakse kooli erinevatest vaatenurkadest, kuidas erinevad kogukonnarühmad näevad sama asja, kuidas see välja näeb: Sinu kooli terviklik tervisepilt. Ja otsustada, milline suund koolina on praegu, see periood, kõige olulisem minna.

Õnnelik kool – seostest laste elavuse ja õpetajate teadmiste ja tarkuse, koolipersonali struktuuri ja protsessi ning vanematepoolse hoolitsuse vahel.